PODD

Gräsrotspodden – en hållbar podd

Tillsammans med Elena Horttana har vi skapat en hållbar podd som vi kallar Gräsrotspodden. Podden är till för dig som är intresserad av hållbarhet i vardagen på gräsnotsnivå. Utan pekpinnar vill vi prata om hållbarhet ur olika synvinklar och inspirera till hållbara lösningar i vardagen.

Följ vår podd på:

Facebook, Instagram och YouTube!

Vill du ha kontakt med oss? Skicka e-post till grasrotspodden@gmail.com

En hållbar podd om hållbarhet på gräsrotsnivå.

Avsnitt 8 – Tidsanvändning

Avsnitt 7 – Kläder del 2

Avsnitt 6 – Kläder del 1

Avsnitt 5 – Doomscrolling

Avsnitt 4 – Sophantering

Avsnitt 3 – Nytt år nya tag

Avsnitt 2 – En hållbar jul

Avsnitt 1 – Om podden och om oss