MENTAL TRÄNING

Vad är mental träning?

På samma sätt som en PT (personal trainer) eller en tränare inom idrott jobbar med den fysiska biten, så jobbar jag som mental tränare med den mentala biten. Det är inte bara inom idrotten där den mentala styrkan behöver vara på topp. Många upplever att de inte lever upp till sin fulla potential och behöver hjälp och stöd med att hantera vardagens utmaningar. Målet är att må och fungera bättre i ditt liv.

En mental tränare kan var till hjälp då du vill t.ex. lära dig hantera stress och att prioritera, förstärka din självbild och självkänsla, lägga upp mål, påverka dina prestationer och jobba med din motivation och attityder. Beroende på vilka områden du själv känner att du behöver arbeta med lite extra. Genom att träna kan man höja sin livskvalitet och nå plushälsa. Även få positiva fysiologiska biverkningar som t.ex. bättre sömn.

Mental träning är ingen quick-fix utan fokuserar på att med hjälp av olika verktyg och genom långvarig och systematisk träning, nå långvariga och hållbara resultat. Jag menar, du springer knappast ett marathonlopp efter en träning? Den mentala träningen baseras på kroppens fysiologi och hjärnans naturliga funktioner. En del av processen är att lära sig att förstå kroppen rent biologiskt och att lära sig att jobba i enlighet med kroppen och knoppen på ett ekonomiskt sätt.