PODD

Gräsrotspodden – en hållbar podd

Tillsammans med Elena Horttana har vi skapat en hållbar podd som vi kallar Gräsrotspodden. Podden är till för dig som är intresserad av hållbarhet i vardagen på gräsnotsnivå. Utan pekpinnar vill vi prata om hållbarhet ur olika synvinklar och inspirera till hållbara lösningar i vardagen.

Följ vår podd på:

Facebook, Instagram och YouTube!

En hållbar podd om hållbarhet på gräsrotsnivå.
  1. Avsnitt 1 – Om podden och om oss