NÄR LIVET VÄNDER PÅ NÅGRA DAGAR

När livet vänder kan det bli tufft. Många av oss har, pga det rådande läget i samhället, varit mer eller mindre tvungna att förändra livet under en kort tid. Känner du att krafterna tryter och humöret svänger? Då ska jag berätta åt dig varför det kan vara ansträngande att göra förändringar och hur processen ser ut.

Förra hösten gick jag en fortbildningsdag hos Folkhälsan Utbildning som hade med mental träning och förändringsarbete att göra. Det är viktigt att upprätthålla sin yrkeskompetens så därför försöker jag få in ett par fortbildningsdagar i året inom pedagogik och mental träning.

Förändringsprocesser är vanliga i de flesta yrkesgrupper och i vardagen för de flesta av oss. Nu lever vi i undantagstillstånd pga. Coronaviruset COVID-19 och det innebär stora förändringar som påverkar alla. Världen har ändrat på en kort tid och många har fått ställa om sin vardag totalt.

I det här inlägget kommer jag att beskriva vilka faktorer som bidrar till en förändring. Ytterligare beskriver jag varför hjärnan till en början jobbar emot oss i en förändringsprocess och vad i förändringsprocessen kräver resurser av oss. Som bonus och avslut ger jag dig 3 uppmuntrande tips.

  1. Det egna ansvaret i förändringsprocessen
  2. Hur hjärnan agerar vid en förändring
  3. Hur vi går tillväga för att skapa en förändring
  4. Tilliten till det egna kunnandet och support
  5. 3 tips åt dig som känner matthet just nu
när livet vänder

Det egna ansvaret i förändringsprocessen

Vanligtvis när man talar om förändring så behöver förändringen komma inifrån oss själva. Vi behöver känna att det här är en förändring vi vill ha. När man väl har bestämt sig för förändringen, är det lättare att ta till åtgärder som stöder den.

När någon annan kräver en förändring av oss, lägger sig många oftast på tvären. Ständiga förändringar kan uppfattas obehagliga och icke nödvändiga. Det hotar vår trygghet i de vanor vi lever i för stunden.

Just nu kräver samhället en förändring i vårt beteende för att förhindra spridningen av virus. Det lyckas bara om vi själva är beredda att göra de här förändringarna och hittar motivationen till dem.

Många har lätt för att motivera sig. Kanske bor man med någon i riskgruppen som behöver skyddas, har en annan nära anhörig i riskgruppen eller hör dit själv. Oavsett är det lättare att agera och förändra om man har en bra orsak att göra det.

Hur hjärnan agerar vid en förändring

Om vi lyssnar på vad hjärnan säger så är det lätt hänt att vi fortsätter att göra saker så som vi alltid har gjort. Nämligen, vi har en fantastisk hjärna som är omformbar (plastisk) hela livet ut. Förändring däremot kräver energi och hjärnan vill spara energi.

Det är därför som vi känner ett lätt motstånd när vi ska avsluta med någonting, t.ex. kaffe, tobak, godis, pilla på finnar eller dyl. Eller då vi ska skapa en ny vana, ta en ny väg till jobbet, byta ut morgonmålet eller börja jogga. När vi gör saker per automatik sparar vi energi och det är väldigt praktiskt på många sätt.

Tänk dig om du skulle lära dig att gå på nytt varje dag eller att köra bil? Skönt att sådant blivit automatiserat, eller hur? Även om förändringen skulle skapa fördelar för oss på längre sikt behöver vi komma över det inre motståndet i början av förändringsprocessen.

Det lättaste är att man gör en förändring frivilligt. Då kan du själv bestämma och reglera när förändringen ska göras och med vilken tidtabell. Förändring kräver resurser iom att vi måste lära oss (och hjärnan) att göra saker på ett nytt sätt.

Så om du känner dig något färdig i päronet just nu så är det mera än logiskt. Världen förändrade på några dagar och de flesta av oss var tvungna att ofrivilligt ändra på våra rutiner med en snabb tidtabell. Det är mera än logiskt att det tar tid att landa i denna omställning.

Läs också: Vad händer vid stress?

Hur vi går tillväga för att skapa en förändring

Vi behöver ha klart för oss vad målet/syftet med förändringen är. Är motiveringarna tillräckligt bra, så har vi lättare att gå ”all in”. Vi måste klargöra för oss själva vad vi vill uppnå med en förändring, även om förändringen krävs av någon annan.

Om vi inte håller med eller blir övertygade, ställer vi oss på tvären igen.

Denna process, fömedlandet av syfte/mål med en förändringar uteblir många gånger. Då man vill få till en förändring på en arbetsplats, en organisation, därhemma eller i sitt eget liv, glömmer man lätt att målet måste vara tillräckligt attraktivt eller motiverat för alla inblandade.

Utöver behöver man även veta hur förändringen ska gå till. Det finns ingenting som är mera lugnande än en bra plan. En plan som man kan falla tillbaka på i sina svaga stunder.

I nuläget har vi fått ganska tydliga direkt på vad vi får och inte får göra. Allt detta för att nå det mål som är uppsatta åt oss på en nationell nivå. Eftersom allting skett så snabbt har vi inte behövt ta ställning till vad våra personliga målsättningar i detta läge är, utan vi agerar enligt direktiv och enligt vad vi tänker att tjänar det gemensamma goda.

Läs också: Hur sätta upp bra mål för 2020?

Tilliten till det egna kunnandet och support

För att kunna göra en förändring behöver individen själv känna att det här är någonting hen klarar av. Att höja självförtroendet för de som ska agera är av stor vikt. Vi behöver känna att det som ska göras är genomförbart och möjligt.

Därför är det av stor vikt att vi kan uppmuntra varandra och oss själva. Det finns ingenting som är lika effektivt som att sprida uppmuntrande energi och att skapa en uppmuntrande atmosfär. Vi behöver också omge oss av personer som stöder processen på rätt sätt.

Även om finska staten är vår största supporter just nu och hjälper oss att hålla oss till reglerna på olika sätt, är behöver vi även annan support. För att orka ända till slut så behöver vi så småningom börja tänka långsiktigt i den här nya vardagen som vi befinner oss i.

3 tips åt dig som känner matthet just nu:

  1. Minska ditt intag av information (om du inte redan gjort det). Din hjärna behöver bearbeta all information som kommer in och det i sin tur kräver ytterligare mera resurser. Kanske du kan läsa om din favorithobby istället?
  2. Se till att få så mycket återhämtning som möjligt. Sov, vila, vistas ute, avslappningsövningar, yoga, träna eller slötitta i väggen. Gör det som fungerar för dig.
  3. Var snäll med dig själv och din hjärna. Hjärnan har mycket på gång just nu och behöver landa. Så även du.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *