LEVA ENLIGT SINA VÄRDERINGAR

Att leva enligt sina värderingar är lättare sagt än gjort. Värderingar styr i mångt och mycket vårt välmående eftersom vi i allmänhet mår bättre då vi lever enligt våra värderingar. Om du varje dag måste arbeta med eller göra sådant som strider emot dina värderingar är sannolikheten större att du mår dåligt av det.

Vad är en värdering?

För att vi ska kunna jobba med och kunna definiera våra värderingar för oss själva så är det också viktigt att förstå vad en värdering är. En värdering kan beskrivas som någonting som ligger som grund för våra övertygelser, beslut, åsikter och för det som vi tycker att är rätt eller fel.

En värdering kan också ibland uppfattas som något väldigt diffust och högt flygande. Det är också en bra bortförklaring på att låta bli att tänka på saken. Genom att vara medveten om våra värderingar kan vi omvandla det där ”flummiga” till något väldigt konkret som fungerar till vår fördel.

Fördelar med att leva enligt sina värderingar?

Fördelarna med att definiera sina värderingar för sig själv är att det blir lättare att ta beslut. Det blir också lättare att prioritera, strukturera och lägga upp målsättningar. Det ger oss både makt och kontroll i våra egna liv och en säkerhet i det vi vill. Enligt European Values Study är människor lyckligare när de i viss mån känner sig ha kontroll över hur deras liv blir.

Då du märker att något av det du gör strider emot dina värderingar är det lättare att förstå vad det är som skaver. Därmed är det också lättare att ta eget ansvar och göra något åt saken. För mig ger det här en bra struktur och en stabilare grund att falla tillbaka på. När jag jobbar med målsättningar utgår jag alltid ifrån mina värderingar.

Läs också: HUR SÄTTA UPP BRA MÅL FÖR 2020? för att få tips på hur du kan lägga upp mål inför hösten.

Hur kan jag definiera mina värderingar?

När du tänker på värderingar kan det säkert hända samma för dig som för mig, nämligen att jag lätt kan plocka ut orimligt många värderingar som jag tycker att är viktiga. Det som är utmanande är att plocka fram de allra viktigaste värderingarna som stämmer överens med den du är och hur du vill leva.

Övning

  1. Skriv ner 10 värderingar på ett papper som du tycker att är viktiga. Läs igenom listan här nedan med exempel på värderingar om du har svårt med att komma på olika värderingar. Det är ingen fara om antalet är under 10.
  2. Välj ut fem stycken som tilltalar dig mest och som du tycker att känns viktigast.
  3. Välj ut tre av dessa fem och rangordna dem.
  4. Definiera dessa tre kvarstående värderingar så att du har klart för dig vad de står för. Det ser olika ut för var och en.
  5. Ha listan nära till hands och uppdatera vid behov.
leva enligt sina värderingar

Vi kan ha olika värderingar inom olika områden och sammanhang, t.ex. på jobbet, fritiden och privat. Det kan hända att olika värderingar står i konflikt med varandra. Då är det bra att bli medveten om det och se ifall det går att lösa på något sätt eller tänka om. För mig måste t.ex. arbetet stämma överens med mina privata värderingar. Jag kan exempelvis inte jobba med sådant som tär på min hälsa eftersom hälsa är min viktigaste värdering. Ingen kan säkert jobba så men jag litar på att ni fattar hur jag tänker här.

Värderingar är sällan statiska hela livet ut. Innebörden och definitionen av dem kan variera från år till år eller t.o.m. oftare än så. Det är vanligt att värderingar formuleras om i samma veva som livssituationen ändrar eller vid stora händelser som dödsfall, olyckor och sjukdom. I Sverigestudien från 2020 kan man läsa om hur svenskarnas personliga värderingar påverkades av pandemin. En sammanfattning av studien kan du läsa även här.

Styrs du av dina värderingar eller din omgivning?

Det är viktigt att vi själva definierar våra egna värderingar utgående från oss själva och våra behov. Det är klart att andra i viss mån styr oss, t.ex. familjen och familjens behov. Å andra sidan prioriterar många familjen högt och mår bra av det är just så. Om man däremot styr upp sitt liv till 100% t.ex. enligt omgivningens krav och sämhällets normer utan att egentligen hålla med så kan det hända att man ständigt går omkring med en känsla av olust.

Mina egna erfarenheter av att leva enligt mina värderingar

Det har tagit mig rätt så många övningar för att komma fram till kärnan på vad jag egentligen tycker att är viktigt. Hälsan har en stadig första placering eftersom jag varit utmattad i omgångar och verkligen sett hur stor inverkan hälsan har på mitt välmående och funktionsförmåga. Min rangordning har faktiskt hållit redan i några år.

Däremot kan jag inte påstå att jag alltid lever som jag lär. Jag är ett praktexempel på hur lätt det är att släppa sig själv till förmån för omvärldens påtryckningar. Det är nästan alltid lättare att ta beslut på basen av vad andra behöver. För då slipper man ju tänka själv!

Under pandemiåren fick jag en stark känsla av att jag behövs i skolan. Vilket också var sant. Det har inte varit lätta år varken för skolan eller hälsovården. Samtidigt så har jag systematiskt satt mig själv åt sidan till fördel för alla andra. Tänjt på mina egna gränser vilket resulterade slutligen i sjukskrivning under våren. Ibland är jag inte så bra på att leda mig själv men tack och lov går det att bli bättre.

Varför jag väljer att dela det här öppet är för att jag tycker att det är viktigt att visa att bakslag är ungefär lika vanligt som att gå på toaletten. Det finns ingen som är immun mot bakslag av olika slag. Därför behöver vi vara lyhörda för hur vi mår hela tiden. Det blir aldrig mindre viktigt.

Man kunde ju tycka att en mental tränare skulle vara bra på att leva enligt sina värderingar. Det är väl ungefär som att påstå att en personlig tränare aldrig tar några risker och tränar så att hen skadar sig. Vi är alla bara människor och det kan vara bra att minnas i en värld där vi kräver perfektion av våra förebilder.

Tips

I förra veckans avsnitt av Relationspodden med Norrena & Frantz diskuterar Hannah & Eva om vilken roll värderingar spelar i parrelationer. Väldigt intressant och värt att lyssna på!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *